Generalforsamling

Generalforsamling udskudt.

Kære medlem

På grund af covid-19 situationen har en enig bestyrelse besluttet at udskyde klubbens generalforsamling til et senere tidspunkt.

Vi følger situationen tæt, og vil genindkalde til generalforsamling så snart vi vurderer at være forsvarligt at afholde generalforsamlingen.

Kontingent.

En enig bestyrelse har fastsat kontingentet for den kommende sæson til 875 kr.

Det er en stigning på 125 kr. Årsagen til stigningen skal findes hos BordtennisDanmark, som har valgt at opkræve et klubkontingent på 125 kr. pr. medlem for alle klubbens medlemmer.

Kontingentopkrævningen påbegyndes hurtigst muligt.